คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • -สารที่มีอยู่ในมะม่วงหาวมะนาวโห่งานวิจัยในตอนนี้มีเปล่าค่ะ
    -สมุนไพรที่ช่วยลดอาการคันที่ผิวหนังมีอะไรบ้างค่ะ
    -สารที่มีอยู่ในมะม่วงหาวช่วยได้ไหมค่ะ

  • Date : 28/1/2554 15:43:00
คำตอบ : -มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นหนามแดง (Carissa carandas  Linn.) อยู่ในวงศ์ Apocynaceae สารเคมีที่พบในส่วนผลจะเป็นพวกโปรตีน (เช่น alanine, glycine, glutamine) คาร์โบไฮเดรต ฟลาโวนอยด์ ไตรเทอร์ปีนส์ ลำต้นและรากเป็นพวกลิกแนน ใบเป็นพวกไตรเทอร์ปีนส์, สเตียรอยด์ ส่วนงายวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ทำให้หัวใจบีบตัวลดลง กระตุ้นมดลูก ทำให้หัวใจเต้นช้า บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิต เป็นต้น แต่ยังไม่พบรายงานวิจัยในคน ข้อมูลงานวิจัยที่มีล่าสุดคือปี 2009 ดังข้อมูลข้างบนซึ่งได้เคยตอบคำถามคุณไปแล้วก่อนหน้านี้ และยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
               -สมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการคัน ได้แก่ แป๊ะตำปึง (Gynura procumbens  (Lour.) Merr) นำใบสดมาล้างให้สะอาด ขยี้ชโลมให้ทั่วบริเวณที่คัน สามารถบรรเทาอาการคันได้ และพบว่า สาร Monodin I และ monodin Ic ซึ่งเป็นสารที่แยกได้จากฟักขาว (Monordica cochinchinensis  ) ให้ผลยับยั้งอาการคัน เมื่อทดลองในหนูถีบจักร นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีสรรพคุณลดอาการคัน เช่น เมนทอล บัวบก ผักบุ้งทะเล เป็นต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร แล้วเลือก bioactivity พิมพ์คำว่า Antipruritic activity
               -สรรพคุณพื้นบ้านพบว่ารากของหนามแดง (Carissa carandas  L.) หรือมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสรรพคุณในการแก้คัน แต่ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับฤทธิ์แก้คันของหนามแดง