คำถาม : กระเทียมกับกรดยูริค
  • การรับประทานสารสกัดจากกระเทียมทำให้ปริมาณกรดยูริกเพิ่มขึ้นหรือไม่(ใช้ในผู้ป่วยโรคเก๊าต์ได้หรือไม่)
  • Date : 21/1/2554 13:46:00
คำตอบ : ยังไม่มีการศึกษาวิจัยว่า กระเทียม ทำให้ปริมาณกรดยูริกเพิ่มขึ้น มีแต่รายงานการศึกษาวิจัยว่าสารสกัด กระเทียม เช่น อะโจอีน (ajoene) สามารถลดระดับของกรดยูริกในเลือดได้ แต่เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง หากต้องการใช้กระเทียม เพื่อลดปริมาณกรดยูริกในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเก๊าต์ ก็น่าจะใช้ได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าขนาดที่ใช้รับประทานได้ และการรับประทานกระเทียมต้องระวังว่าฤทธิ์ของกระเทียมทำให้เลือดแข็งตัวช้า หากมีความจำเป็นต้องผ่าตัด ให้หยุดรับประทานกระเทียมก่อนผ่าตัด 2 สัปดาห์