คำถาม : การสกัด น้ำมันจากมะกรูด
  • ต้องสกัดอย่างไรครับ นอกจากการกลั้นครับ
  • Date : 21/1/2554 13:45:00
คำตอบ : การแยกน้ำมันหอมระเหยจากพืช นอกจากการกลั่นแล้ว สามารถแยกโดยใช้วิธีการบีบ (Expression) วิธีนี้ เหมาะสำหรับการแยกน้ำมันจากพืชที่จะสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน ทำโดยการนำตัวอย่างพืชหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เข้าเครื่องบีบหรืออัด นอกจากนี้ยังมีการแยกน้ำมันหอมระเหยโดยการสกัด (Extraction) โดยจะเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น เบนซีน หรือปิโตรเลียมอีเทอร์ค่ะ