คำถาม : พืชสมุนไพรที่ถูกต่างชาติจดสิทธิบัติ
  • อยากทราบรายชื่อพืชสมุนไพรของไทยที่ถูกต่างชาติจดสิทธิบัติและพืชสมุนไพรที่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกนำไปจดสิทธิบัติอีก
  • Date : 7/1/2554 15:46:00
คำตอบ : เท่าที่ทราบมี เปล้าน้อย กวาวเครือ แต่ต้องดูว่าเขาจดสิทธิบัตรด้านใด ซึ่งสมุนไพรบางต้นในบ้านเรามีต่างชาติก็มี เช่น ยอ กระเทียม และต่างชาติก็มีการจดสิทธิบัตรไปแล้ว เป็นต้น