คำถาม : เกี่ยวกับยาดองเหล้า
  • เหล้าขาวหรือ แอลกอฮอล ที่ดองสมุนไพร กินไปนาน ทุกวันจะมีผอลเสียกับร่างกายหรือไม่ครับ
    ผมกินวันละ30cc.ต้องกินในปริมาณเท่าไรจึงจะไม่เกิดผลเสียกับร่างกายครับ แบบว่าแอลกอฮอล กินทุกวันก็กลัวๆอยู่ครับ ขอบคุณครับ

  • Date : 7/1/2554 15:40:00
คำตอบ : ไม่มีการระบุปริมาณที่แน่นอนในการดื่มเหล้าขาว หรือแอลกอฮอล์ทุกวันแล้วไม่เกิดผลเสียแก่ร่างกาย ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคน การดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อดื่มมากทำให้ขาดสติ ถ้าดื่มเป็นประจำทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังเกิดพิษต่อตับ อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ ต้องระวังในคนที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคตับ โรคหัวใจ และความดันโลหิดสูง ทางที่ดีควรเลิกดื่มแอลกอฮอล์จะดีกับร่างกายค่ะ