คำถาม : สารที่อยู่ในเปลือกแตงโม
  • สารที่อยู่ในเปลือกแตงโมมีอะไรบ้างค่ะ
  • Date : 7/1/2554 15:38:00
คำตอบ : ในเปลือกแตงโมมีสารสำคัญเช่น citrulline, pigment, proteins, fiber และ pectin เป็นต้น และมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่า สารสกัดเมทานอลของเปลือกแตงโมมีฤทธิ์ต้านหลอดเลือดแข็งตัว ลดไขมัน และน้ำตาลในเลือดได้ ซึ่งคุณสามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ