คำถาม : สมุนไพรแก้โรคหอบหืด
  • อยากทราบสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องรักษาโรคหอบหืดว่ามีอะไรบ้าง
  • Date : 7/1/2554 15:38:00
คำตอบ : การศึกษาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหอบหืดในคนยังมีไม่มากนัก จึงไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคหอบหืด แต่มีงานวิจัยของถั่วเหลือง ว่าเมื่อให้ผู้ป่วย 1,033 คน รับประทานสารสกัดถั่วเหลือง (isoflarones) เป็นอาหารเสริม สามารถลดความรุนแรงของโรคหอบหืดได้ ทำให้ปอดแข็งแรงขึ้นและงานวิจัยเห็ดหลินจือและผักเบี้ยใหญ่ว่า สารสกัดเห็ดหลินจือ 1 ส่วน และผักเบี้ยใหญ่ 10 ส่วนโดยน้ำหนัก ผสมน้ำส้มสายชู 30-150 ส่วน แล้วปั่นแยกเอาของเหลวมาใช้ สามารถป้องกันและรักษาดรคหอบหืดได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของแป๋ะก๊วย ว่าเมื่อให้ผู้ป่วยโรคหอบหืด 75 คน รับประทานสารสกัดจากแป๊ะก๊วย 200 mg ประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดจำนวนเซลล์ eosinophils และ lymphocytes พร้อมทั้งช่วยลดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนในสัตว์ทดลอง มีงานวิจัยว่า ขิง และปัญจขันธุ์ สามารถลดจำนวนเซลล์ eosinophils และยับยั้งการตอบสนองของ T helper 2 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการหอบหืดด้วยไข่ขาว นอกจากยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีการวิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น เสนียด หอมหัวใหญ่ หญ้าพันงูขาว ผักกาดขาว เป็นต้น