คำถาม : เห็ดหลินเจือแห้งกินแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
  • ซื้อเห็ดหลินจือแห้งมาต้มน้ำดื่มแทนน้ำ กินนาน ๆ จะเป็นอะไรหรือไม่ มีผลต่ออะไรบ้าง
    และหากเรากินยาสมุนไพรผงเป็นประจำเป็นยาลมแก้วิงเวียน
    กินมากจะมีผลต่อระบบอวัยวะภายในอย่างไรบ้าง

  • Date : 24/12/2553 17:33:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษของการรับประทานสารสกัดน้ำของเห็ดหลินจือค่ะ โดยการทดสอบความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังในหนูถีบจักรพบว่าการให้สารสกัดดังกล่าวในขนาด 5 ก./กก. ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายของสัตว์ทดลอง (อ่านรายละเอียดของเห็ดหลินจือเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับที่ 18/1)
               จากการศึกษาพบว่ายาลมหรือยาหอมส่วนใหญ่มีผลต่อความดันโลหิต โดยมีผลทั้งเพิ่มและลดความดันโลหิต และมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อย มีผลให้การไหวเลือดของเลือดที่สมองเพิ่มขึ้น ทำให้หลอดเลือดขนาดเล็กขยายตัว เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกที่มาเคลือบกระเพาะอาหาร ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และมีฤทธิ์ต้านการอาเจียน การศึกษาความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว โดยให้ในขนาด 5 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษสัตว์ทดลอง (อ่านรายละเอียดของยาหอมเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับที่ 20(2) และหนังสือยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ: ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ) แต่ปัจจุบันยาหอมที่มีขายในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ อีกทั้งยังมีส่วนประกอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจบอกไม่ได้ว่ายาหอมที่คุณใช้อยู่มีความเป็นพิษหรือไม่ และควรระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักและสิ่งปลอมปนอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายด้วย อย่างไรก็ตามควรสังเกตตนเองว่าการใช้ยาดังกล่าวก่อให้เกิดความผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีควรหยุดใช้ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้เกิดการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ