คำถาม : สรรพคุณและพิษของฝางแดง ม้ากระทืบโรง กำแพงเจ็ดชั้น
  • ฝางแดง ม้ากระทืบโรง กำแพงเจ็ดชั้น ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคกระเพาะหรือไม่
    และขอทราบข้อมูลพิษวิทยาด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 3/12/2553 14:28:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบสรรพคุณในการรักษาโรคกระเพาะของฝางแดง (Caesalpinia sappan) กำแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis  L.) และม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata  Wall.)
               ส่วนการศึกษาพิษวิทยา พบว่าการฉีดสารสกัดจากลำต้นของฝางแดงด้วย 50% เอทานอล เข้าช่องท้องหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้หนูตาย 50% คือ 750 มก./กก. ซึ่งถือได้ว่าสารสกัดจากลำต้นของฝางแดงค่อนข้างเป็นพิษ ส่วนม้ากระทืบโรงและกำแพงเจ็ดชั้นยังไม่มีการศึกษาด้านความเป็นพิษ