คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • สารที่พบในมะม่วงหาวมะนาวโห่ และงานวิจัยมีอะไรบ้างค่ะ
  • Date : 22/10/2553 16:57:00
คำตอบ : มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นหนามแดง (Carissa carandas  Linn.) อยู่ในวงศ์ Apocynaceae สารเคมีที่พบในส่วนผลจะเป็นพวกโปรติด คาร์โบไฮเดรต ฟลาโวนอยด์ ไตรเทอร์ปีนส์ ลำต้นและรากเป็นพวกลิกแนน ใบเป็นพวกไตรเทอร์ปีนส์, สเตียรอยด์ ส่วนงายวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ทำให้หัวใจบีบตัวลดลง กระตุ้นมดลูก ทำให้หัวใจเต้นช้า บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิต เป็นต้น แต่ยังไม่พบรายงานวิจัยในคน