คำถาม : สมุนไพรแก้โรคไต
  • สมุนไพรฮว่านง็อกสามารถแก้โรคไต เบาหวาน หัวใจได้หรือไม่ค่ะ และมีสมุนไพรตัวอื่นที่แก้โรคไต เบาหวาน หัวใจได้หรือป่าวค่ะ และสามารถทานคู่กับยาที่หมอทางโรงพยาบาลให้มาได้หรือป่าวค่ะ
  • Date : 1/10/2553 16:04:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าฮว่านง็อกสามารถรักษาโรคไต เบาหวาน และโรคหัวใจได้ และสมุนไพรที่มีรายงานว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้คือ ว่านหางจระเข้ และมะระขี้นก โดยว่านหางจระเข้ให้รับประทานส่วนที่เป็นวุ้นใส ขนาด 2 x 2 นิ้ว ที่ล้างยางออกให้หมด ตอนเช้า-บ่าย ส่วนมะระขี้นกรับประทานผลสด ขนาดวันละ 50 กรัม/วัน ซึ่งการใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดต้องใช้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามพืชทั้งสองชนิดมีผลในการลดน้ำตาลในเลือด อาจเสริมฤทธิ์ลดน้ำตาลของยารักษาเบาหวาน โดยเฉพาะมะระขี้นกมีรายงานว่ามีผลเสริมฤทธิ์ของยา rosiglitazone ซึ่งเป็นยาที่ใช้ลดน้ำตาล หากรับประทานร่วมกันจะทำให้ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ดังนั้นควรรับประทานในช่วงเวลาที่ต่างกัน และการรับประทานสมุนไพรควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาเพื่อจะได้มีการปรับขนาดยาให้เหมาะสม
               สำหรับอาการโรคไตและโรคหัวใจ มีหลายประเภทมากและเป็นโรคทึ่อันตรายมาก หากให้การรักษาที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับและไต ควรรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันดีกว่า