คำถาม : มะรุม
  • มะรุมพืชสมุนไพรใช้หมักทำน้ำเอนไซน์มะรุมได้หรือไม่ มีสรรพคุณหรือโทษอย่างไร
  • Date : 3/9/2553 12:51:00
คำตอบ : ทางสำนักงานยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าน้ำหมักเอนไซม์มะรุมมีสรรพคุณหรือโทษอย่างไรค่ะ โดยปกติแล้วพืชที่นิยมนำไปทำน้ำหมักเอนไซม์มักเป็นผลไม้หรือพืชที่มีน้ำตาลสูง แต่ผลมะรุมนั้นประกอบด้วยไฟเบอร์อยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่ทราบว่าสามารถนำไปหมักทำน้ำเอนไซม์แล้วจะได้ผลดีหรือไม่