คำถาม : ยาสมุนไพรกับหญิงตั้งครรภ์
  • อยากทราบว่ายาอมแก้ไอมะแว้ง ยาน้ำมะขามป้อมใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 3/9/2553 12:49:00
คำตอบ : พืชทั้งสองชนิดยังไม่มีรายงานความเป็นพิษ ข้อควรระวัง หรือการทำให้เกิดแท้งการในสตรีมีครรภ์หรือในสัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์ และจากรายงานความเป็นพิษพบว่าพืชทั้งสองชนิดนี้มีพิษน้อยมาก โดยเมื่อสารสกัด glycoside ของมะแว้งต้นขนาด 108.7 มล./กก. ความเข้มข้น 10% เข้าใต้ผิวหนังหนูเม้าส์ พบว่าทำให้เกิดอาการชัก แต่เมื่อให้สารสกัดด้วยอัลกอฮอล์และน้ำ (1:1) ไม่พบพิษใดๆ ไม่ว่าจะให้ด้วยวิธีการป้อนหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และเมื่อให้หนูเม้าส์กินสารสกัดผลมะขามป้อมด้วย 50% เอทานอลขนาด10 ก./กก. ไม่พบพิษใดๆ อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นด้วย