คำถาม : โสมมีผลดีผลเสียต่อไตหรือไม่
  • โสมมีผลดีผลเสียต่อไต อย่างไรคะ
  • Date : 20/8/2553 12:59:00
คำตอบ : ผลดี ส่วนใหญ่มีรายงานวิจัยสนับสนุนว่า โสมมีฤทธิ์ปกป้องการถูกทำลายของไต เมื่อได้รับยาที่มีพิษต่อไต แต่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง (หนู) ซึ่งยังไม่มีการศึกษาในคน

ผลเสีย เป็นผลเสียต่อระบบอื่นที่ไม่ใช่ไต ในขนาดปกติที่แนะนำให้ใช้คือ 0.5-2 กรัม/วัน ไม่พบอาการข้างเคียงหากรับประทานตามขนาดที่แนะนำ อาการข้างเคียงที่พบได้แก่ ความดันโลหิตสูง ตื่นเต้น กระวนกระวาย ท้องเสีย เป็นผื่นที่ผิวหนัง นอนไม่หลับ ซึ่งอาการเหล่านี้เรียกว่า “ginseng abuse syndrome” ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับโสมเกินขนาด (เกิน 15 กรัม/วัน) และพบว่ามี 1 ราย เกิดการอักเสบของหลอดเลือดในสมอง เนื่องจากได้รับโสมในขนาดสูง 6 กรัม/วัน นอกจากนี้มีรายงานว่าโสมในขนาดสูงอาจทำให้เกิดอาการรูม่านตาขยาย และรบกวนการปรับของสายตา นอกจากนี้ยังพบอาการข้างเคียงในหญิงวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่ใช้โสม โดยพบว่า 7 ราย มีอาการเจ็บหน้าอก 1 ราย พบเลือดออกที่ช่องคลอด จากการศึกษาพบว่าสารสกัดโสมไม่มีผลต่อการเปลื่นแปลงระดับฮอร์โมนทั้งในเพศหญิงและชาย
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หญิงมีครรภ์ และให้พบุตร ห้ามใชในเด็ก
ปฏิกริยาสัมพันธ์กับยาและอาหาร มีรายงานว่าการใช้โสมร่วมกับยา phenelzine ที่เป็นยากระตุ้นประสาท จะไปเพิ่มฤทธิ์กระตุ้นประสาทมากขึ้น และหากใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดก็จะไปเสริมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด