คำถาม : ดาวเรืองกับลูกน้ำยุง
  • การใช้ดาวเรืองในการกำจัดลูกน้ำยุงนั้น ใช้ส่วนไหนของดาวเรือง และโดยวิธีใด และเป็นดาวเรืองสายพันธ์อะไรค่ะและสามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้ทุกสปีชีส์หรือไม่ค่ะ
  • Date : 6/8/2553 16:12:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่าน้ำมันหอมระเหยจากดอกดาวเรืองใหญ่ (Tagetes erecta  ) สามารถฆ่าลูกน้ำและยุงได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นยุงสายพันธุ์อะไร เพราะในรายงานวิจัยบอกเพียงว่าเป็นยุงเท่านั้น