คำถาม : สมุนไพรไล่มด
  • มีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถไล่มดได้และในสมุนไพรชนิดนั้นมีสารอะไรที่เป็นตัวไล่มด...
  • Date : 2/7/2553 14:27:00
คำตอบ : มีรายงานการใช้เมล็ดพริกไทยในการไล่มด โดยสารสำคัญคือน้ำมันหอมระเหย