คำถาม : พลูคาว
  • หากรับประทานผลิตภัณฑ์ "Cordata" ซึ่งสกัดจากใบพลูคาว สามารถส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  • Date : 25/6/2553 14:56:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่า มีการนำสารสกัดจากพลูคาว ร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ มาศึกษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของพลูคาวโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์ Cordata จะสามารถส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้หรือไม่