คำถาม : การกินกวาวเครือแดง
  • ผมอายุแค่ 20 ไม่ทราบว่าจะกินกวาวเครือแดงได้ไหมครับ ถ้าได้ควรกินในปริมาณเท่าไหร่ครับ
  • Date : 18/6/2553 16:24:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทย กวาวเครือแดง มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต ทำให้นอนหลับ แก้ไข้ และบำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ แต่ถ้ารับประทานมากก็เป็นพิษ และในส่วนของงานวิจัยพบเพียงการศึกษาในระดับสัตว์ทดลองเท่านั้น เราไม่ทราบว่าคุณต้องการรับประทานกวาวเครือแดงเพื่อวัตถุประสงค์ใด จึงไม่สามารถให้คำแนะนำเพื่อประกอบการรับประทานได้