คำถาม : สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน
  • เมื่อมีประจำเดือนวันแรกจะปวดท้องมากอยากทราบว่า มีสมุนไพรชนิดใดช่วยได้คะ
  • Date : 18/6/2553 16:24:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัย มีสมุนไพรที่ถูกนำมาศึกษาเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ได้แก่ ตังกุย กระเทียม ไพล แต่การทดลองดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองและพบว่ามีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อมดลูกเท่านั้น ยังไม่พบงานวิจัยในคน จึงไม่แนะนำให้ใช้ค่ะ