คำถาม : สมุนไพรอะไรที่จะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้
  • ต้องการที่จะเพิ่มระดับน้ำตาบลในเลือด ครับ อยากเพิ่มค่า HbA1c
  • Date : 4/6/2553 16:44:00
คำตอบ : ค่าน้ำตาลเฉลี่ยหรือ HbA1c คือค่าที่บ่งบอกถึงระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดตลอด 24 ชั่วโมงย้อนหลังไป 3 เดือน ในคนที่ไม่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 4-6% ค่า HbA1c สูงแสดงถึงภาวะการเป็นเบาหวาน ซึ่งการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานอาจไม่ส่งผลดีต่อกระบวนการทำงานในร่างกาย ผู้ที่เป็นเบาหวานควรที่จะควบคุมระดับ HbA1c ให้น้อยกว่า 7% และในคนปกติการรับประทานน้ำตาลจะไม่ทำให้ระดับ HbA1c สูงขึ้น เพราะร่างกายมีกลไกการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงกว่าปกติ ดังนั้นการรับประทานสมุนไพรหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงจะไม่สามารถเพิ่มค่า HbA1c ได้