คำถาม : สมุนไพร สามารถรักษาโรคเบาหวาน
  • สมุนไพร สามารถรักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือ ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 27/5/2553 12:21:00
คำตอบ : มีสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระเทียม หอม หม่อน ปัญจขันธ์ เป็นต้น ซึ่งรายงานวิจัยสนับสนุนส่วนใหญ่ยังเป็นในสัตว์ทดลอง สำหรับสมุนไพรที่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีการศึกษาวิจัยในคนแล้ว ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ใช้ในรูปของน้ำว่าน มะระขี้นก ใช้รับประทานผลสด และกระเทียม ใช้รับประทานหัวสด เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาให้หายได้ยากและปัจจุบันไม่มียาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรใดรักษาเบาหวานให้หายขาดได้ แต่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ไม่สูงมากได้และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาอาการของโรค เช่น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสูงๆ จำกัดอาหารประเภทแป้ง ไขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น