คำถาม : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของน้ำต้มสมุนไพร
  • ขอเรียนถามค่ะว่า
                   การสกัดสมุนไพรโดยการต้มโดยนำรากสมุนไพรแห้ง เมื่อได้สารสกัดออกมาแล้วหากจะคิด %yield จะมีหลักการคิดอย่างไร ?

  • Date : 7/5/2553 12:18:00
คำตอบ : %yield = (น้ำหนักของสมุนไพรแห้ง / น้ำหนักของสารสกัดหยาบ) X 100