คำถาม : ไม่ควรกินแฮ้มร่วมกับอะไรบ้างครับ
  • พ่อผมอายุ73ปี กิน แฮ้มต้ม มาระยะนึง อยากทราบว่ากินแฮ้มต้มนาน จะมีผลต่อร่างกายไหม และควรหรือไม่ควรกินร่วมกับอะไรบ้าง นอกจากแฮ้มแล้ว ยังมีสมุนไพรอย่างอื่นที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกันไหม คือว่าพ่อมีลักษณะอาการเหมือนแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง นะครับ
  • Date : 30/4/2553 14:28:00
คำตอบ : มีการศึกษาถึงความเป็นพิษของแห้มเฉพาะในสัตว์ทดลอง และยังไม่พบรายงานความเป็นพิษในคน โดยทดลองในหนูถีบจักร เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอทานอล 50% ขนาดสูงถึง 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่พบความผิดปกติใดๆ และความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่งเมื่อกินสารสกัด เท่ากับ 1200 มก./กก. การทดลองในหนูแรท เมื่อป้อนสารสกัดจากแห้มให้หนูแรท ขนาด 100, 200, 300 และ 400 มก./กก. นาน 30 วัน ไม่พบอาการพิษและการตายของหนู ค่าเอนไซม์ของตับไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พบพยาธิสภาพของโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของไต หัวใจ ปอด และตับอ่อน แต่พบว่ามีการเพิ่มจำนวนของ vacuoles ในเซลล์ตับเป็นจำนวนมาก และมีการเพิ่มจำนวนชั้นของ germ cells ใน seminiferous tubules เมื่อป้อนสารสกัดด้วยน้ำขนาด 5 กรัม/กิโลกรัม ไม่ทำให้หนูตาย และในขนาด 2.5 กรัม/กิโลกรัม/วัน ให้กินนาน 90 วัน ไม่พบความผิดปกติใดๆ ไม่มีผลต่อระบบประสาทและการเคลื่อนไหว แต่มีค่าทางโลหิตวิทยาบางตัวเปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ และยังไม่รายงานว่าแห้มมีอัตรกิริยา (drug interaction) กับพืชหรือยาชนิดใด อย่างไรก็ตามในแห้มมีสารเบอบีรีน (berberine) เป็นสารสำคัญ และสารดังกล่าวมีข้อควรระวังถึงผลข้างเคียงต่อหัวใจ อาจทำให้เกิดอาการหายใจขัดได้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการกินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจมีพิษต่อระบบเลือด ตับ และหัวใจได้
               สำหรับสมุนไพรรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จากการทำงานหนักหรืออาการอัมพฤกษ์อัมพาต ตอนนี้จึงไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพร ควรปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะ