คำถาม : กรดน้ำ
  • กรดน้ำรักษาแผลในกระเพาะได้จริงหรือไม่????
  • Date : 23/4/2553 14:30:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า ส่วนเหนือดินของต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis L.) ซึ่งมีสาร scopadulcic acid B และ scopadulciol เป็นสารสำคัญ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย histamine และ bethanechol และสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยยา indomethacin ได้ แต่ยังไม่มีการวิจัยในคนเพื่อยืนยันผลดังกล่าวค่ะ