คำถาม : บัวบกและว่านหางจระเข้ รักษาเรื้อนกวาง
  • สมุนไพรทั้ง 2 อย่าง รักษาอย่างไร ในรูปแบบไหน หาซื้อได้ที่ใด เป็นมานานเบื่อตัวเองมาก
  • Date : 9/4/2553 13:20:00
คำตอบ : โรคเรื้อนกวางหรือโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ผิวหนังแบ่งตัวเร็วกว่าปกติ ทำให้เป็นลักษณะปื้นแดง และสะเก็ดด้านบน ถ้าแกะหรือเกาจะทำให้สะเก็ดหนามากขึ้นๆ

สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินในคนยังมีการศึกษาไม่มาก สมุนไพรที่มีการวิจัยในคนของโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ว่านหางจระเข้ โดยทดสอบในผู้ที่เป็นโรคเรื้อนกวาง 60 คน ใช้สารสกัดว่านหางจระเข้ (0.5%) ในรูปครีมทาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ครั้ง นาน 16 สัปดาห์ และติดตามผลทุกเดือนอีก 12 เดือน พบว่าสารสกัดว่านหางจระเข้สามารถรักษาโรคเรื้อนกวางได้ 83.3% เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่รักษาได้เพียง 6.6% นอกจากนี้มีตำรับยาทาที่มีส่วนประกอบคือ dimethicone 6 ออนซ์ cyclomethicone 2 ออนซ์ mineral oil 7.5 ซีซี. เจลว่านหางจระเข้ 7.5 ซีซี. วิตามินอี 7.5 ซีซี. วิตามินเอ 3.75 ซีซี. สังกะสี 3.75 ซีซี. และน้ำ 0.625 ซีซี. ว่าสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้

และสารสกัดน้ำจากบัวบก สามารถต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังชั้น keratin ที่ทดสอบในหลอดทดลองซึ่งในโรคเรื้อนกวางเป็นโรคที่มีการแบ่งตัวของผิวหนังชั้น keratin ที่เร็วกว่าปกติ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าบัวบกมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นยาทาภายนอก แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาหรือทำวิจัยต่อค่ะ เลยไม่ทราบว่าต้องใช้ในขนาดเท่าใดจึงจะได้ผล

สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด คือ ครีมว่านหางจระเข้ และครีมใบบัวบก องค์การเภสัชกรรมมีจำหน่ายค่ะ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นมากน่าจะไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อช่วยในการรักษาดีกว่าค่ะ