คำถาม : ทำไมสีของขมิ้นจึงมีความแตกต่างกัน
  • ขมิ้นชันกับขมิ้นแกงเป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่ทำไมสีของขมิ้นมีความแตกต่างกัน อะไรทำให้สีต่างกันและสารสำคัญจะแตกต่างกันหรือไม่ อยากทราบว่าตระกูลขมิ้นทั้ง 13 อย่างมีอะไรบ้าง ความเข้าใจเดิมคิดว่าขมิ้นชันสีออกเหลืองส้ม ขมิ้นแกงสีจะไม่จัดจ้านเท่า เท่าที่ดูเหมือนจะเป็นคนละต้นจริงๆ
  • Date : 9/4/2553 13:14:00
คำตอบ : ขมิ้นชันและขมิ้นแกงคือพืชชนิดเดียวกัน แต่บางครั้งมีสีต่างกัน ตั้งแต่สีเหลือง เหลืองส้มไปจนถึงสีแสด ขึ้นอยู่กับปริมาณสารสำคัญภายใน คือ สารที่มีสีเหลืองส้มกลุ่ม curcuminoids เช่น curcumin, desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin มีปริมาณแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กัยระยะเวลาเก็บเกี่ยว และแหล่งปลูกขมิ้นอีกด้วย

สำหรับพืชตระกูลขมิ้นทั้ง 13 ชนิดที่พบในไทยนั้น ได้แก่ ว่านมหาเมฆ ขมิ้นโคก ขมิ้นขม ว่านนางคำ ว่านชักมดลูก (2 ชนิด) ขมิ้น ขมิ้นขาว กระเจียวขาว ขมิ้นแดง อาวแดง กระเจียวบัว และขมิ้นขึ้น (แฮ้วดำ) และพืชทั้ง 13 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสารสำคัญภายใน หากต้องการทราบข้ลมูลโดยละเอียด สามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงานค่ะ