คำถาม : ใบบัวบกปั่น
  • อยากทราบว่าการใช้ทั้งใบและต้นใบบัวบกปั่นแล้วนำมาทาหน้าจะเป็นอันตรายหรือไม่ และอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับใบบัวบกค่ะ
  • Date : 12/3/2553 12:33:00
คำตอบ : โดยส่วนใหญ่ มีรายงานว่าสารสกัดจากบัวบก จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเครื่องสำอาง เพื่อชะลอความแก่ ซึ่งคุณนำมาทั้งต้นแห้งและใบสด นั้น มีรายงานวิจัยว่า อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ทั้งการใช้พืชสดและแห้ง แต่การระคายเคืองต่อผิวหนังของบัวบกมีผลค่อนข้างต่ำ แต่มิได้หมายความว่าทุกคนต้องแพ้ ถ้าอยากลองใช้อาจต้องทดสอบดูว่ามีการระคายเคืองหรือไม่ หากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัวบก สามารถดูได้จาก ฐานข้อมูลสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ใน website ของสำนักงาน ค่ะ