คำถาม : สมุนไพรกำจัดแมลง
  • อยกทราบชื่อสารต่างๆของลูกมะกรูด,ลูกมะระขี้นก,ตะไคร้,ข่า และกระชายที่สามารถฆ่าแมลงได้
  • Date : 5/2/2553 10:42:00
คำตอบ : สารที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่าแมลงของมะกรูด มักอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยบริเวณผิวมะกรูด ซึ่งน้ำมันที่ผิวมะกรูดมักเป็นสารในกลุ่ม sesquiterpene และ monoterpene เช่น camphene, 1,8-cineol, alpha-eudesmol, linalool, alpha-terpineol
               สารที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่าแมลงของมะระขี้นก จะอยู่ในโปรตีนที่แยกได้จากส่วนของเมล็ด ซึ่งยังไม่มีรายงานฤทธิ์ดังกล่าวในส่วนเนื้อผล
               สารที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่าแมลงของตะไคร้ อยู่ในน้ำมันหอมระเหยจากส่วนใบและต้น ซึ่งในน้ำมันตะไคร้ มีสาร citral, geraniol, geranial, sabinene acetate และ myrcene เป็นสารสำคัญ
               สารที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่าแมลงของข่า อยู่ในน้ำมันหอมระเหยจากส่วนเหง้า มีสาร 1,8-cineole, beta-pinene, และ alpha-terpineol เป็นสารสำคัญ
               สารที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่าแมลงของกระชาย อยู่ในน้ำมันหอมระเหยจากส่วนเหง้า ซึ่งในน้ำมันกระชาย มีสาร 1,8-cineole, camphor และ d-borneol เป็นสารสำคัญ