คำถาม : สมุนไพรที่มีผลลด LDL
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรอะไร ที่มีผลลด LDL ได้ และต้องทานปริมาณเท่าไหร่
  • Date : 22/1/2553 13:32:00
คำตอบ : จาการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในคน สมุนไพรที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ลดระดับ LDL ได้ในคนมีหลายชนิดเช่น
               1.การดื่มน้ำคั้นจากส้มเกลี้ยงอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วหรือประมาณ 240 มิลลิลิตร มีผลลดระดับ LDL ในคนที่มีภาวะไขมันในเลือดอยู่ในระดับปกติได้
               2.การรับประทานกระเทียมสดประมาณ 2-5 กรัม หรือประมาณ 1-2 กลีบต่อวัน มีผลลดระดับ LDL ได้
               3.การดื่มชาดำประมาณ 5 ครั้งต่อวัน สามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล และ LDL ในผู้ที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงได้