คำถาม : ผลข้างเคียงของเถาวัลย์เปรียง
  • 1.การรับประทานเถาวัลย์เปรียงทำให้ท้องผูกได้หรือไม่ครับ เพราะให้คุณพ่อ (อายุ 78) รับประทานแล้วสังเกตุอาการพบว่า ท้องผูก ทั้งๆที่เมนูอาหาร ก็ยังมีผักผลไม้เหมือนเดิม
                   2.รับประทานเถาวัลย์เปรียงชนิดแคบซูลมีผลข้างเคียงกับไตหรือไม่

  • Date : 15/1/2553 15:49:00
คำตอบ : 1.ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่ระบุว่าเถาวัลย์เปรียงทำให้เกิดอาการท้องผูกค่ะ
               2.ไม่พบรายงานความเป็นพิษของเถาวัลย์เปรียงต่อไตค่ะ