คำถาม : ชาฟ้าทะลายโจร
  • การนำใบฟ้าทะลายโจรมาต้มน้ำดื่มเหมือนน้ำชา ทานทุกวันๆละ 2 ครั้งจะเป็นอันตรายไหมคะ? และจะเกิดผลดีต่อสุขภาพอย่างไร?
  • Date : 25/12/2552 13:55:00
คำตอบ : ต้องดูว่าคุณใช้ใบฟ้าทะลายโจรปริมาณเท่าไรที่นำมาชงดื่ม ซึ่งขนาดของฟ้าทะลายโจร (เป็นผงใบแห้ง) ที่แนะนำให้รับประทานตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ รับประทานวันละ 3-6 ก. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ และรับประทานวันละ 1.5-3 ก. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการหวัด หากคุณใช้ในปริมาณที่ไม่เกินกำหนดก็ไม่น่าจะเกิดอันตราย อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาฟ้าทะลายโจรคือ ทำให้ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ และใจสั่น ข้อควรระวังในการใช้โดยการฉีดหรือใช้ขนาดสูง คือ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ จนถึงอาการแพ้ขั้นรุนแรงและช็อค สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจให้เกิดการแท้ง ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน (ไม่ควรเกิน 7วัน) เพราะอาจทำให้แขนขาชาหรืออ่อนแรงได้ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์