คำถาม : ลูกหม่อน
  • ลูกหม่อนมีประโยชนือย่างไร?
  • Date : 9/12/2552 10:40:00
คำตอบ : ลูกหม่อน ถ้าหมายถึงส่วนที่เป็นผลของหม่อน ในทางสรรพคุณยาไทย ใช้ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ธาตุไม่ปกติ ผลของหม่อนสามารถใช้ทำเป็นอาหาร เช่นไวน์ หรือแยมได้ หรือใช้เป็นสารสีแต่งอาหาร หรือเครื่องสำอาง เนื่องจากมีสารพวกแอนโทไซยานินอยู่