คำถาม : มะระขี้นกสามารถลดระดับน้ำตาลได้อย่างไร
  • ขอทราบคุณสมบัติหรือกระบวนการทำงานของมะระขี้นก ว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร
  • Date : 9/12/2552 10:36:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่า กลไกการออกฤทธิ์ของมะระ คือมีฤทธิ์เหมือนอินซูลิน และกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ เพิ่มการใช้น้ำตาลกลูโคสในเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเพิ่ม tissue respiration ซึ่งสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ พบว่าเป็นสารกลุ่ม peptide ในผลมะระ ได้แก่ polypeptide-k และ MC6