คำถาม : โหรา
  • โหรา คืออะไรครับ และในปัจจุบันมีการใช้โหรามาแทนอ้อดิบเพื่อลดต้นทุน เราจะหาทางแก้ไขเพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงพิษภัย และข้อสังเกตุความแตกต่างระหว่างโหรากับอ้อดิบมีอย่างไรบ้างครับ
  • Date : 4/12/2552 13:24:00
คำตอบ : โหราและอ้อดิบ เป็นพิษในตระกูลบอนทั้งคู่ มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมักขึ้นปะปนกัน แต่อ้อดิบ (หรือคูนในภาษาภาคกลาง) จะเป็นชนิดที่รับประทานได้ ส่วนโหราจะรับประทานไม่ได้ เป็นพิษ โดยจะทำให้เกิดระคายเคืองในลำคอ ปากและลิ้น ทำให้ลิ้นแข็ง พูดไม่ได้ ความแตกต่างระหว่างโหรากับอ้อดิบคือ โหราจะมีใบที่ใหญ่ สีเขียวเข้ม และหนากว่าใบของอ้อดิบ ซึ่งมีใบค่อนข้างเล็ก บาง มีสีเขียวอ่อนกว่า และก้านใบมักมีสีนวลขาว
               จะเห็นว่าโหราเป็นพืชพิษ ไม่สามารถนำมารับประทานได้ และใช้แทนอ้อดิบไม่ได้ หากผู้ขายจงใจนำมาใช้ทำอาหาร ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายกับผู้บริโภค อาจมีความผิดได้ และผู้บริโภคก็ควรที่จะงดหรือเลิกซื้ออาหารจากร้านนั้น