คำถาม : ขอทราบข้อมูลน้ำมันมะพร้าว กับการป้องกันแสง UV
  • น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แตกต่างกันอย่างไร และงานวิจัยเกี่ยวกับโลชั่นน้ำมันมะพร้าวเพื่อความงามของผิว สามารถหาได้ที่ไหนบ้าง ในไทยเคยมีผู้วิจัยบ้างหรือไม่
  • Date : 20/11/2552 11:13:00
คำตอบ : น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์คือน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ใช้สารเคมีและความร้อนสูง เช่น วิธีการหมักหรือการบีบน้ำกะทิออกจากเนื้อมะพร้าว ก่อนน้ำไปตกตะกอน เพื่อให้ได้น้ำมันออกมา น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอมของมะพร้าว ไม่มีกลิ่นหืน นิยมนำไป สามารถรับประทาน ใช้ดูแลผิวพรรณ เส้นผมและนำไปทำผติภัณฑ์เครื่องสำอาง
               ส่วนน้ำมันมะพร้าวที่ขายกันโดยทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าน้ำมันบัวนั้น เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีและความร้อนสูงในการสกัด น้ำมันที่ได้จะมีสีเหลือง ไม่มีกลิ่น หากทิ้งไว้นานๆจะมีกลิ่นหืน น้ำมันชนิดนี้จะเอาไว้ใช้ทอดอาหารหรือขนมที่ต้องใช้ความร้อนสูง
               สำหรับข้อมูลงานวิจัยโลชั่นน้ำมันมะพร้าวสามารถสืบค้นได้ที่สำนักงานฯ ค่ะ