คำถาม : ไพลกับทารกหลังคลอด
  • มารดาหลังคลอดที่ดื่มน้ำไพลต้มแล้วให้ทารกกินนมแม่จะทำให้ทารกตัวเหลืองจริงหรือไม่เพราะเหตุใด กรุณาให้รายละเอียดด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดดูแลตนเอง
  • Date : 20/11/2552 10:53:00
คำตอบ : ทางสำนักงานฯ ไม่มีรายงานว่าแม่ที่ดื่มน้ำไพลต้มแล้วทำให้ทารกตัวเหลือง แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือระหว่างให้นมบุตร เพราะมีรายงานความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำสกัดจากไพล พบว่าเมื่อให้ทางหลอดเลือดดำที่หางของสัตว์ทดลอง ขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม ทำให้หนูมีอาการตัวเย็นซีด ชัก หายใจติดขัด หยุดหายใจและตายในที่สุด นอกจากนี้ในระหว่างให้นมบุตร คุณแม่ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัด ชา กาแฟ แอลกอฮอร์ ของหมักดอง รวมทั้งยา เพราะสารต่างๆ ที่คุณแม่ได้รับเข้าไป จะส่งผ่านไปยังทารกด้วย