คำถาม : มะแว้ง
  • มะแว้ง Solasodine และ sobatum มีกลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบยังไงครับ
  • Date : 13/11/2552 15:17:00
คำตอบ : ไม่พบรายงานการต้านการอักเสบในต้นมะแว้ง แต่พบว่าสารสกัดจากผลมะแว้งเครือช่วยลดอาการบวมของฝ่าเท้าและหนูของหนูที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ โดยในการทดลองการลดการบวมของฝ่าเท้าหนูขาว สรุปว่าสารสกัดจากมะแว้งเครือสามารถลดการอักเสบโดยสารกลุ่มสเตียรอยด์ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cyclooxygenase แต่ไม่ระบุถึงสารสำคัญในการออกฤทธิ์
               สาร solasodine เป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์ที่พบในใบและผลของมะแว้งเครือ ส่วนsobatum เป็นสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดจากมะแว้งเครือ มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในหนูขาว โดยไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมหรือนิวเคลียสขนาดเล็กในไขกระดูกของหนู และสารนี้ยังช่วยลดอาการข้างเคียงของรังสีแกมม่าในสัตว์ทดลอง แต่ไม่มีรายงานฤทธิ์ต้านการอักเสบหากสนใจเอกสารอ้างอิงสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานฯ 02-3544327 ค่ะ