คำถาม : การอบพืชสมุนไพร
  • อยากทราบ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการอบพืชสมุนไพร ทั้งที่มีน้ำมันหอมระเหย และไม่มีอยู่ด้วย ควรใช้ระยะเวลาและอุณหภูมิเท่าไหร่ และถ้าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำยาสมุนไพรจะหาได้ที่ไหนบ้าง ขอบคุณค่ะ
  • Date : 6/11/2552 15:30:00
คำตอบ : การนำสมุนไพรมาอบแห้งโดยใช้เวลาและอุณหภูมิการอบเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ส่วนที่ใช้และคุณสมบัติเฉพาะของสมุนไพรนั้น วิธีทำให้แห้งอาจทำได้โดยการตากแดดโดยตรง การผึ่งสมุนไพรในที่ร่ม หรือการอบในตู้อบที่ครบคุมอุณหภูมิ สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยง่ายควรผึ่งลมให้แห้ง ไม่ควรให้ถูกแสงแดด หรืออาจอบในตู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 30° c ส่วนสมุนไพรที่อวบน้ำ ควรหั่นเป็นชิ้นๆ หรือฝานตากแดดให้แห้ง หรืออบแห้งที่อุณหภูมิ 40-60°c สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำยาสมุนไพร สามารถสืบค้นได้ที่สำนักงานฯ ค่ะ