คำถาม : น้ำผึ้ง
  • น้ำผึ้งมีสารสำคัญที่ช่วยแก้ไอหรือเจ็บคอหรือปล่าวครับ แล้วมันช่วยแก้ไอ,เจ็บคอได้ยังไง
  • Date : 6/11/2552 15:27:00
คำตอบ : น้ำผึ้งประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยว ได้แก่ น้ำตาลลีวูโลส และเดกโทรสประมาณ 70 % นอกจากน้ำเป็นต้ำตาลเชิงคู่และเชิงซ้อนประมาณ 10 % แร่ธาตุและวิตามิน 3 % และน้ำประมาณ 17-20 % น้ำผึ้งช่วยแก้ไอ และอาการเจ็บคอ โดยทำให้บริเวณคอเกิดความชุ่มชื้นและลดการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว เพราะน้ำผึ้งมีแรงดันออสโมติกสูง จึงสามารถทำลายเชื้อโรคได้ โดยการดูดน้ำออกจากเซลล์ ทำให้เชื้อโรคเหี่ยวตาย