คำถาม : ไม้พะยอม
  • สารเคมีในเปลือกของพะยอมคืออะไร ทำไมถึงกันน้ำตาลเสียได้
  • Date : 6/11/2552 15:24:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีในเปลือกพยอม แต่จากสรรพคุณแผนโบราณ พบว่าเปลือกมีฤทธิ์สมานลำไส้ แก้ท้องเดิน ฝาดสมาน ฆ่าเชื้อ สารเคมีที่พบในพยอมจึงน่าจะเป็นสารกลุ่มของ tannin ซึ่งทำให้มีรสฝาด นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยว่าสารสกัดจากพยอมมีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้ การใส่เปลือกพยอมลงในน้ำตาลจึงอาจช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้น้ำตาลไม่บูดเสียง่ายค่ะ