คำถาม : เมนทอล
  • เมนทอล มีสารสำคัญอะไรหรือคะ ถ้าจะหาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเมนทอล และสารสำคัญและการออกฤทธิ์ ได้อย่างไร ที่ใดหรือคะ หมายถึงเมนทอลที่เป็นผลึกแท่งเล็ก ๆ ไว้ใช้ในการทำยาไทยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 16/10/2552 14:19:00
คำตอบ : เมนทอลเป็นสารสกัดจากน้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) ซึ่งได้มาจากใบสดของพืช Mentha piperita มีสาระสำคัญหลายชนิด ได้แก่ menthol 51%, menthone 25%, 1,8 cineole 7% และ menthyl acetate 6% ใช้เป็นยาภายนอก เพื่อลดอาการปวดเมื่อย มีฤทธิ์ขับลม และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ใช้ไล่ยุงได้ สามารถสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร www.medplant.mahidol.ac.th สืบค้นโดยใช้ชื่อพืชสะระแหน่ หรือ Mentha piperita ชื่อ Genus Mentha แล้วเลือกดูงานวิจัยเกี่ยวกับ peppermint oil ซึ่งการสืบค้นข้อมูลจากฐานภายนอกสามารถค้นได้เฉพาะชื่อเรื่องของงานวิจัย หากต้องการเนื้อหาวิจัยเชิญสืบค้นได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ