คำถาม : เปลือกมังคุด
  • เปลือกมังคุดสามารถต้านเชื้อรา บนใบพริก ใบโหระพา ได้หรือไม่ ? และถ้าต้านได้มีชื่อเชื้อราว่าอะไร และเปลือกมังคุดสามารถแก้โรคใบหงิกงอบนใบโหระพา กะเพรา ได้หรือไม่ ?
  • Date : 16/10/2552 14:18:00
คำตอบ : ในเปลือกมังคุดมีสาระสำคัญคือ xanthone มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลชีพ จากการสืบค้นข้อมูลมีรายงานการวิจัยที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช 5 ชนิดคือ Aspergillus flavus, Fusarium moniforme, colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae และ Phomopsis mangiferae แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวเป็นการทดสอบโดยทำการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง และไม่พบงานวิจัยที่ทำการทดลองในใบพริกและโหระพา ส่วนโรคใบหงิกงอบนใบโหระพาและกะเพรา เกิดจากเพลี้ยดูดน้ำเลี้ยงจากใบ และบางส่วนเกิดจากเชื้อไวรัส ยังไม่พบงานวิจัยที่นำเปลือกมังคุดมาใช้กำจัดเพลี้ยชนิดใดๆ หรือเพื่อต้านเชื้อไวรัส แต่มีการนำเปลือกมังคุดมาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคใบด่างในใบยาสูบค่ะ