คำถาม : ปะดงเลือด
  • อยากทราบว่า ปะดงเลือด (เป็นภาษาทางอิสาน) มีลักษณะ (ขอรูปต้น)/สัพคุณ ทางยาอย่างไร
  • Date : 9/10/2552 14:59:00
คำตอบ : จากหนังสือ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของอาจารย์เต็ม สมิตินันทน์ ต้นประดงเลือด มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Spatholobus harmandii  จัดอยู่ในวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae ทางสำนักงานไม่ได้เก็บข้อมูลทางยาของพืชชนิดนี้ แต่จากการสืบค้นข้อมูล ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่าเปลือกของต้นประดงเลือดมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดและสร้างเลือด