คำถาม : มะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือด
  • อยากทราบว่ามีการงานวิจัยที่เป็นทดลองในมนุษย์หรือไม่ที่ว่ามะรุมสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ ถ้ามีอยากทราบชื่องานวิจัยเพื่อจะได้สืบค้นต่อไปค่ะ
  • Date : 9/10/2552 14:55:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่แสดงผลว่ามะรุมมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่มีรายงานการทดลองในคน พบเฉพาะในหนู wistar และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานเท่านั้นค่ะ