คำถาม : พิษวิทยาของโป๊ยกั๊ก
  • การรับประทานโป๊ยกั๊กมากๆ มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความดันหรือไม่
  • Date : 18/9/2552 14:04:00
คำตอบ : มีรายงานฤทธิ์ลดน้ำตาลและฤทธิ์ลดความดันของตำรับยาจีนที่มีโป๊ยกั๊กเป็นส่วนประกอบค่ะ แต่ยังไม่มีรายงานฤทธิ์ดังกล่าวในการใช้โป๊ยกั๊กเพียงอย่างเดียว ส่วนการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าขนาดของน้ำมันจากเมล็ดโป๊ยกั๊ก ที่ทำให้หนูเม้าส์ตายต้องมากกว่า 40 มล./กก.น้ำหนักตัว