คำถาม : พริกไทย
  • ดิฉันอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของ piperine ในพริกไทยที่เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มของ n nitroso piperidine ว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร และเป็นมะเร็งใดได้บ้าง สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนอีก ขอบคุณค่ะ
  • Date : 11/9/2552 16:01:00
คำตอบ : N-nitroso-piperidine เป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากกระบวนการ Nitrosation โดยการทำปฏิกิริยาระหว่าง nitrogen และ piperidine ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม alkaloids จากพริกไทย สามารถเกิดขึ้นในร่างกายได้เมื่อรับประทานพริกไทยในปริมาณมากและเป็นเวลานาน กลไกการก่อมะเร็งของสารดังกล่าวคือ ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยทำให้เซลล์ปกติตาย ทำให้การทำงานของเอนไซม์ poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) ลดลง และเพิ่มการสร้าง reactive oxygen species ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์ถูกทำลาย โดยมีรายงานว่าสาร N-nitroso-piperidine ทำให้เกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินหายใจ หลอดอาหาร และคอหอย แต่เป็นการทำในสัตว์ทดลอง คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ N-nitroso-piperidine ได้จาก search engine ทางวิชาการทั่วไป เช่น www.pubmed.com, www.sciencedirect.com ค่ะ