คำถาม : ส่วนประกอบในว่านรางจืด
  • ผมอยากทราบว่าในว่านรางจืดมีสารชนิดใดบ้างและสารที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารพิษอื่นๆคือตัวใด ขอบพระคุณครับ (ผมทำโครงงานการใช้สารสกัดว่านรางจืดลดสารพิษในผัก)
  • Date : 11/9/2552 15:37:00
คำตอบ : ดอกรางจืดมีสารในกลุ่ม flavonoids เช่น delphinidin, apigenin ส่วนเหนือดินของรางจืดมีสารในกลุ่ม iridoid glucosides ส่วนเถาและใบของรางจืดมีสารในกลุ่ม alkaloids, anthaquinone, flavonoids และ steroids ใบรางจืดมี amino acid เช่น methionin, glycine และมีสารในกลุ่ม phenolic acids และ chlorophyll ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้ มีรายงานว่าช่วยในการขับพิษ หากคุณต้องทำโครงงาน แนะนำให้มาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานค่ะ