คำถาม : ประโยชน์ และโทษจากการรับประทาน tannins (2)
  • ขอบคุณมากครับ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่า แทนนินในเปลือกมังคุดเป็นแทนนินที่มีชื่อทางเคมีว่าอะไร และถ้าเรารับประทานน้ำมังคุดที่มีส่วนผสมของเปลือกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะมีพิษอย่างไรบ้าง พอแนะนำแหล่งข้อมูลที่มีรายงานเกี่ยวกับพิษ หรืออาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานสมุนไพรมีหรือเปล่าครับ
  • Date : 28/8/2552 14:50:00
คำตอบ : แทนนินที่พบในเปลือกมังคุด คือ epicatechin ยังไม่พบรายงานวิจัยในคน แต่อย่างที่เคยตอบว่าแทนนินมีทั้งประโยชน์และโทษ การรับประทานน้ำมังคุดที่มีส่วนผสมของเปลือกซึ่งมีแทนนินอยู่มาก เป็นเวลานานๆ อาจเกิดพิษต่อตับ หรือเกิดพิษจากการได้รับยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับเปลือกก็ได้ สำหรับแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพิษ หาอ่านได้จากหนังสือในห้องสมุดตามคณะเภสัชฯ ต่างๆ หรือดูจาก website ของสำนักงานฯ ในส่วนของฐานข้อมูลพืชพิษ