คำถาม : ตรีกาฬพิษ
  • สรรพคุณมีอะไรบ้างจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง พบความเป็นพิษหรือไม่
  • Date : 28/8/2552 14:48:00
คำตอบ : ตรีกาฬพิษ คือพิกัดยา จำนวนตัวยาแก้พิษตามกาล 3 อย่าง ได้แก่ รากกะเพรา เหง้าข่า และหัวกระชาย มีสรรพคุณ บำรุงธาตุ และความกำหนัด แก้เลือดและไข้สันนิบาต ยังไม่มีรายงานเรื่องความเป็นพิษ