คำถาม : ประโยชน์ และโทษจากการรับประทาน tannins
  • ต้องการทราบประโยชน์ และโทษที่เกิดขึ้นจากการรับประทานผัก และผลไม้ที่มี tannins ผสมอยู่ในปริมาณมาก ติดต่อกันทุกๆวัน มีอะไรบ้างครับ เพราะเท่าที่ทราบคือ tannin ตกตะกอนโปรตีน ทำให้ท้องอืด ดูดซึมอาหารลดลง เป็นพิษต่อตับ อาจเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารได้ครับ
  • Date : 28/8/2552 14:42:00
คำตอบ : แทนนิน เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีหลายชนิด ซึ่งมีทั้งให้ประโยชน์และทำให้เกิดโทษ ประโยชน์ของแทนนิน เนื่องจากมีฤทธิ์ฝาดสมานจึงช่วยในเรื่องแก้ท้องเสีย แก้บิด แทนนินในพืชบางชนิดมีงานวิจัยว่าช่วยต้านมะเร็ง ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด เป็นต้น ส่วนโทษ เนื่องจากมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร หากกินเข้าไปมากจะทำให้รู้สึกท้องอืด มีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ จากอาหารที่รับประทาน ทำให้ลดการดูดซึมของสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ทำให้ขาดสารอาหารได้ มีงานวิจัยว่าการบริโภคพืชบางชนิดที่มีแทนนินมาก เช่น หมาก หรือ ชาสมุนไพร อาจเป็นพิษต่อตับและทำให้เกิดมะเร็งได้ ดังนั้นอะไรที่มากไปย่อมไม่เกิดผลดีค่ะ